Zatrzymanie pojazdu
Hamowanie do miejsca wyznaczonego
Samym hamulcem hamujemy, w ostatniej fazie sprzęgło i jak najbliżej prawej strony zjeżdżamy...